FÖRÄNDRINGSRESA MED TYDLIGA MÅL

Creative Cultures Consulting erbjuder konsulttjänster inom affärsutveckling, varumärkesutveckling och kommunikation, sälj- och marknadsutveckling och styrelsearbete. Gärna inom branscher kopplade till design och arkitektur, men inte nödvändigtvis – mekanismer och utmaningar är ofta likartade i olika branscher. Fokus ligger på skräddarsydd utveckling av varumärke, organisation och affärsmöjligheter, genom att inkludera ledning och organisation i ett förändringsarbete med tydligt uppsatta mål. De olika tjänsterna hänger naturligtvis ofta ihop, varför uppdragen kan ha en bred approach, men också vara mer specifika och avgränsade.

 • Affärsutveckling och analys
  På en snabbt föränderlig marknad är det lätt att tappa utifrån-och-in perspektivet. Det krävs kontinuerlig bevakning och analys av omvärld och marknad i skapandet av affärsplan och affärsidé med långsiktig bäring. Lika viktigt som en tydligt formulerad vision – det vi vill göra – och att identifiera resurser och tillgångar – det vi kan göra – är det vi borde göra, utifrån hur omvärlden påverkar oss. När den treenigheten samspelar har man skapat en god grund för hur affärsidén sedan ska tas ut strategiskt, taktiskt och operativt.

 • Varumärke och kommunikation
  Robusta strategier och starka varumärken gror ur drivkrafter, värdegrunder och företagskultur. När verksamhetens sanna drivkrafter och värderingar är identifierade – och de gifter sig med en stark affärsidé – då har man en kompass, och då uppstår affärsnytta. Kanske ska varumärket positioneras om, fungera för nya produkter och tjänster eller lanseras på oprövade marknader? Det kräver såväl en genomlysning av varumärkets position och varumärkesplattform som en plan för hur det ska utvecklas och kommuniceras.

 • Försäljning och marknad
  Vikten av att ha kontroll över och veta vilka steg som måste tas från produkt- eller tjänsteutveckling till lansering bara ökar – Time to market. Det kan handla om nya produkter eller affärsområden eller en genomlysning av befintligt sortiment och försäljningskanaler.

 • Ledning och styrelse
  Med senior erfarenhet från ledningsgruppsarbete i internationell verksamhet samt som certifierad styrelseledamot, kan jag gå in som bollplank till ledningsgrupp, delta i advisory board eller ta styrelseuppdrag.

 • Design och PR
  Med ett stort nätverk av många angränsande professionella kompetenser både i Sverige och internationellt, kan erbjudandet också utvidgas till helhetslösningar som omfattar t ex produktdesign, inredning, kommunikationslösningar och PR.

CREATIVE CULTURES CONSULTING AB
Forsbacken 6
506 49 Borås
+46 (0)702 099575
helen@creative-cultures.se