READY
FOR
YOUR NEXT
STEP?

READY
FOR
YOUR NEXT
STEP?

Creative Cultures Consulting AB erbjuder konsulttjänster inom affärsutveckling, varumärkes- och kommunikationsstrategi, sälj- och marknadsutveckling och styrelsearbete.

”Starka varumärken och robusta strategier gror ur drivkrafter, värdegrunder och företagskultur. När verksamhetens sanna drivkrafter och värderingar är identifierade – och de gifter sig med en stark affärsidé – då har man en kompass, och då uppstår affärsnytta”.

FÖRÄNDRINGSRESA
MED TYDLIGA MÅL

Med lång internationell erfarenhet och ett brett affärsnätverk inom branscher kopplade till design och arkitektur, ligger Creative Cultures Consultings affärsstrategiska fokus på skräddarsydd utveckling av varumärke och affär, genom att inkludera ledning och organisation i ett förändringsarbete med tydligt uppsatta mål, där olika kompetenser länkas samman.

CREATIVE CULTURES CONSULTING AB
Forsbacken 6
506 49 Borås
+46 (0)702 099575
helen@creative-cultures.se